ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ


Γίνομαι εθελοντής στον Δήμο Χαλκιδέων για τον συνάνθρωπο, τον γείτονα, τον άγνωστο, τον επισκέπτη. Η γνώση μου, η ικανότητα μου, η εμπειρία μου, μπορεί να δώσει λύσεις. Μικρές μου πράξεις μπορούν να φέρουν μεγάλα αποτελέσματα. Όλοι μαζί μπορούμε.

Εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας
Εισάγετε το τηλέφωνο που θα σας καλέσουμε
Εισάγετε το email σας
Πείτε μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σας όπως επάγγελμα, διαθεσιμότητα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Click or drag a file to this area to upload.
Η φωτογραφία θα χρησιμοποιηθεί στην "Κάρτα Εθελοντή".
Ο Δήμος Χαλκιδέων, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας με βάση τα όσα ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679, καθώς και στον εφαρμοστικό νόμο ν.4624/2019, προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ανωτέρω φυσικού προσώπου, με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτού και προς ικανοποίηση ή μη του Αιτήματος, όπως αυτό ανωτέρω περιγράφεται, ήτοι την συμπερίληψη του στους καταλόγους Εθελοντών Δήμου Χαλκιδέων. Η εν λόγω επεξεργασία κρίνεται ως απαραίτητη και ως το μόνο πρόσφορο μέσο ικανοποίησης του ανωτέρω Αιτήματος, βάσει της αρχής της αναλογικότητας και προς ενημέρωση των δράσεων του, ο Δήμος Χαλκιδέων θα ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφώνου τον/την Αιτούντα στο παρόν. Ο Δήμος Χαλκιδέων τηρεί για σκοπούς ελέγχου και αρχειοθέτησης των Αιτημάτων το φυσικό αρχείο των εγγράφων για όσο χρόνο απαιτεί η εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού για τον οποίο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα, σε συνέχεια της επεξεργασίας του αιτήματος που περιλαμβάνεται στην παρούσα, από κοινού με το ψηφιακό αρχείο που τηρείται για σκοπούς Πρωτοκόλλου και ορθής αρχειοθέτησης. Το υποκείμενο με υπογραφή της παρούσας συναινεί στην επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ευαίσθητων και μη και διατηρεί όλα τα δικαιώματα του, όπως αυτά περιγράφονται και ορίζονται στον ΓΚΠΔ 2016/679 και στον ν.4624/2019.